Styret


Egil Martin Kurdøl 22-25 (styreleder)

Johannes E Espedal 23-25 (nestleder)

Mailind Solvind Mjøen 22-24

Aga Klos 23-25

Marianne Boberg 23-25


Anne Kristin Øierud 22-24 (vara)

Nominasjonsutvalg


Marie Natalie Skjeseth 22-24
Lars Nordby 22-24
Árnyas Koppány Ákos 22-24


Vara
Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang 22-24

Verv oppnevnt av BKI


Østlandsutstillingens styre


Geir Brohjem 23- 25


Vara
Roar Kjærnstad 22-24Østlandsutstillingens representantskap


Eva Laila Hilsen 22 -24
Knut Wold 22- 24


Vara
Ruben H Knutsen 22- 24Kunstbankens styre


Silje Eugenie Strande Øktner 22-25


Vara
Jannecke Lønne Kristiansen 22-25Innstillingskomite for statens utstillingstipend (Hedmark)


Liv Fjellsol 22-24Kunst i offentlig rom Hedmark


Linda Bakke 22-24OKIOR Oppland kunst i offentlig rom


Egil Martin Kurdøl 22- 24


Vara
Anna Widen 22- 24Representant i Oppland kunstnersenters styre


Rannveig Funderud 23-25
Anna Sigmundsdottir 22-24


Vara
Kay Arne Kirkebø 22-24

Anne Tove Ø Mygland 23-25BKIs representanter til OKs representantskap


Tone Myskja 22-24
Ådne Løvstad 22-24
Anne Siv Falkenberg Pedersen 22-24


Vara
Inger Helene Høyen Hodøl 22-24

Aga Klos 23-25