Styret


Mailind Solvind Mjøen 24-26 (styreleder)

Rannveig Funderud 24-26 (nestleder

Egil Martin Kurdøl 22-25

Johannes E Espedal 23-25

Aga Klos 23-25


Vara

Marianne Boberg 23-25

Anni Onsager 24-26Nominasjonsutvalg


Marie Natalie Skjeseth 24-26
Marianne Isachsen 24-26
Árnyas Koppány Ákos 24-26


Vara
Lars Nordby 24-26Verv oppnevnt av BKI


Østlandsutstillingens styre


Geir Brohjem 23- 25


Vara
Roar Kjærnstad 23-25Østlandsutstillingens representantskap


Anne Bekkelund 23-25


Vara
Ruben H Knutsen 23-25Kunstbankens styre


Silje Eugenie Strande Øktner 22-25


Vara
Jannecke Lønne Kristiansen 22-25Innstillingskomite for statens utstillingstipend (Hedmark


Liv Fjellsol 22-24Kunst i offentlig rom Hedmark


Hedda Roterud Amundsen 24-26

Inga Blix 24-26OKIOR Oppland kunst i offentlig rom


Tone Myskja 24-26


Vara
Tarald Wassvik 24-26Representant i Oppland kunstnersenters styre


Rannveig Funderud 23-25

Annette Hveem Narum 24-26


Vara

Marit Arnekleiv 24-26

Anne Tove Ø Mygland 23-25BKIs representanter til OKs representantskap


Tone Myskja 24-26
Ådne Løvstad 24-26
Anne Siv Falkenberg Pedersen 24-26


Vara
Mailind Solvind Mjøen 24-26

Aga Klos 23-25


Oppdatert 2024