Styret


Rannveig Funderud 22-24 (styreleder)

Geir Brohjem 22-23 (nestleder)

Marit Arnekleiv 22-23

Mailind Solvind Mjøen 22-24

Semund Svelle 22-23 (vara)
Anne Kristin Øierud 22-24 (vara)


Tarald Wassvik 22-23 (trukket seg)

Hanne Herrman 22-24 (trukket seg)Nominasjonsutvalg


Marie Natalie Skjeseth 22-24
Lars Nordby 22-24
Árnyas Koppány Ákos 22-24


Vara
Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang 22-24

Verv oppnevnt av BKI


Østlandsutstillingens styre
Frøydis Frøsaker 22- 24
Geir Brohjem 22- 24


Vara
Roar Kjærnstad 22-24


Østlandsutstillingens representantskap
Eva Laila Hilsen 22 -24
Knut Wold 22- 24


Vara
Ruben H Knutsen 22- 24


Kunstbankens styre
Silje Eugenie Strande Øktner 22-25


Vara
Jannecke Lønne Kristiansen 22-25


Innstillingskomite for statens utstillingstipend (Hedmark)
Liv Fjellsol 22-24


Kunst i offentlig rom Hedmark
Linda Bakke 22-24


OKIOR Oppland kunst i offentlig rom
Egil Martin Kurdøl 22- 24


Vara
Anna Widen 22- 24


Representant i Oppland kunstnersenters styre
Rannveig Funderud 22-23
Anna Sigmundsdottir 22-24


Vara
Kay Arne Kirkebø 22-24


BKIs representanter til OKs representantskap
Tone Myskja 22-24
Ådne Løvstad 22-24
Anne Siv Falkenberg Pedersen 22-24


Vara
Inger Helene Høyen Hodøl 22-24