Billedkunstnerne Innlandet (BKI) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Innlandet fylkeskommune.


Kunstnerne tilknyttet BKI representerer et allsidig kunstuttrykk og jobber i både tradisjonelle og eksperimentelle former. Medlemmene kan ha atelierpraksis, eller jobbe stedsspesifikt. Noen har en material- og objektbasert virksomhet og andre kan være konseptuelt orienterte og jobber prosjektbasert.


Forutsetningene for å jobbe som billedkunstner i Innlandet er annerledes enn om man er bosatt i en større by. Den geografiske avstanden mellom kunstnerne er stor og for mange er det dermed få naturlige, faglige møtepunkter. BKI forsøker derfor å være lydhøre ovenfor distriktene og de erfaringene kunstnere har med å bo og jobbe her. Vi ønsker å være en ressurs og jobber for å realisere mulighetene man kan ha som kunstner i regionen.